Esports event op jouw sportclub

Met esports zorg je ervoor dat je jouw leden met elkaar en met de club verbindt. Dit kan eenmalig met een FIFA-toernooi met Skill Games day of structureel met de GameTower.

Probleem

Jonge mensen blijven na het sporten niet lang op de club hangen. Vaak gaan jongeren na een training of wedstrijd direct naar huis om te gamen op de PlayStation. Het is daarom niet gek dat sportclubs al jaren merken dat ze de binding met de leden verliezen. En daardoor lopen niet alleen ledenaantallen terug, maar verliest de club ook kantine-inkomsten.

Oplossing

Met een esports event activeren wij jouw leden. Door een FIFA-toernooi met Skill Games te organiseren, kruipen we in hun belevingswereld en zijn ze bezig met hun twee passies: voetballen en gamen. Als sportclub creëer je zo een gemeenschappelijke interesse met de jongeren, dat vergroot de binding tussen de leden en de club.